DIOMEDES Best Cerber


Prejdi na obsah

Video od Best Cerber

Videoalbum >


Posledné chvíle na záhrade
s mamou Athenou a
Daumutefom v chovateľskej
stanici Best Cerber.

Moja mama, Daumutef a ja (05/2009)


Posledné šantenie
s Daumutefom v robote
mojich chovateľov.

Braček Daumutef a ja (06/2009)Stretnutie po dvoch
mesiacoch s chovate
ľmi,
súrodencami a kamarátmi
v Liptovskej Sielnici.
Moja majite
ľka zistila, že
agility nebude mojou silnou
stránkou, ale s figurantom
bola zábava.

Prvé agility a výcvik (09/2009)


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu